Liczba odwiedzin strony: 13863 Osób na stronie: 8
 

Turski Jacek. Kancelaria notarialna

 
 
Turski Jacek. Kancelaria notarialna
 
Zwycięstwa 20 lok. 1
44-100 Gliwice
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 41 poz. 381 - Izrael-Polska. Protokół zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podp
PROTOKÓŁ podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. (Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 27...
Monitor Polski 1995 Nr 35 poz. 420 - Szczegółowy sposób przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasady prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz tryb postępowania w
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 7 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. (M.P. z dnia 26 lipca 1995 r.) Na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o...